Conditions of Use

ALKALMAZÁSI KÖR

A Superfly Hungary Kft. (Székhelye: 1133 Budapest (Hungary) // Süllő & 8) (a továbbiakban: SUPERFLY AIR SPORTS), és a véco közötti mindennemű üzleti kapcsolatra kizárólag ezen Általános Szerződéses Feltételek rendelés időpontjában érvényes változata vonatkozik. SUPERFLY AIR SPORTS írásban máskén nem nyilatkozik, még akkor sem, ha a SUPERFLY AIR SPORTS azokat kifejezette nem vitatja.
A szerződéses feltételeket kiegészítik a SUPERFLY AIR SPORTS által a felhasználókra byatkozóan kialakított és a rendelés időpontjában érvényes szabályok.

SZERZŐDÉSKÖTÉS

Az online ajánlata nem kötelező érvényű
A Vásárlás Gombra kattintva a vevő kötelező jelleggel nyilatkozik felénk arról, hogy a bevásárlókosár tartalmát a jelzett áron meg kívánja vásárolni.
A vásárlási szerződés a SUPERFLY AIR SPORTS általi, a megrendelés elküldésével történő megerősítéssel kerül megkötésre. Általánosságban a szerződés EGY a vásárló által megjelölt elektronikus levélcímre küldött megerősítő elektronikus levéllel kerül elfogadásra. Az elektronikus levél megerősíti, hogy a rendelés beérkezett, és lehetővé teszi a fromatkozó online jegy kinyomtatását.

szállítás

Az online elektronie levél mellékleteként (.pdf formátumban) kerül elküldésre a vásárlónak.
A jegyek postai úton nem kerülnek elküldésre.
A vásárló a megerősítő elektronikus levelet őrizze meg! A kinyomtatott jegy elvesztése esetén az elektronikus levél szolgálhat a vásárlás megerősítéseként.

fizetés

A vételár a rendelés leadásakor azonnal esedékessé válik. Fizetni lehet hitelkártyával, a SEPA beszedési megbízási rendszerén keresztül, vagy banki átutalással.
Hitelkártyás fizetésnél a vásárlónak a megrendelés párbeszédablak megfelelő adatbeviteli mezőit kitöltve meg kell adnia a hitelkártya számát, a kártya ellenőrző kódját, valamint annak érvényességi dátumát. Ezen túlmenően a megfelelő hitelkártya-intézet 3-D biztonsági rendszerén (MasterCard Securecode, Verified by Visa) történő hitelesítés is szükséges lehet.
A SEPA beszedési megbízási rendszerén keresztül történő fizetéshez a vásárlónak a megrendelés párbeszédablak megfelelő adatbeviteli mezőiben meg kell adnia az IBAN nemzetközi bankszámlaszámot, a bank BIC kódját, valamint a számlabirtokos nevét.
A SUPERFLY AIR SPORTS fenntartja magának a jogot arra, hogy amíg a vásárló az összes fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesítette, addig a jegyekkel történő belépést meggátolja.

TELJESÍTÉS

A jegyek feljogosítják a vásárlót arra, hogy a létesítménybe belépjen, valamint, hogy azt és a berendezéseket az érvényesség napján és az érvényességi idő alatt használja.
A jegyek megrendelésével a vásárló a belépés és a használat SUPERFLY AIR SPORTS által alkotott szabályait elfogadja.
A vásárló a jegyek visszatérítésére vagy cseréjére általánosságban nem jogosult. A visszatérítés vagy csere csak jóindulatú gesztusként lehetséges./li>
Egy jegy elvesztése esetén a SUPERFLY AIR SPORTS a belépést csak akkor engedélyezi, ha a vásárló személyazonossága bizonyítható, és ha a jegyet még nem használták. Jogos követelés nem áll fenn.
A jegyek nem átruházhatók! A jegyek viszonteladása tilos!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A megrendelő személyes adatainak gyűjtése, feldolgozása és tárolása az adatvédelmi törvénynek megfelelően, és csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történik. A SUPERFLY AIR SPORTS jogosult arra, hogy az adatokat a szerződés vagy a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben harmadik félnek tovább adja.

FELHATALMAZÁS A CÍMADATOK TOVÁBBADÁSÁRA

A vásárló utasítja a pénzintézetét arra, hogy a beszedési megbízás be nem váltása vagy a beszedéssel szembeni kifogás esetén kérésre a vásárló nevét és címét a SUPERFY AIR SPORTS számára, vagy egy megfelelően felhatalmazott harmadik személy számára közölje, hogy a vásárlóval szembeni követelés érvényesíthető legyen.

JÓTÁLLÁS HIBÁKRA ÉS SZAVATOSSÁG

A vásárló minden olyan szolgáltatásra jogosult, ami az adott napon a SUPERFLY AIR SPORTS összes látogatója számára biztosítva van. A vásárló nem jogosult arra, hogy minden tevékenységet teljes egészében és zavartalanul elvégezhessen. Az üzemzavarok vagy az egyes látványosságok egy egész napig tartó leállásai nem minősülnek hibának.
Ha a szolgáltatást nem használják a jegy érvényességi ideje alatt, akkor a vásárló a jegy árának visszatérítésére, vagy más napon történő belépésre nem jogosult.
A SUPERFLY AIR SPORTS a testi sérülésből, vagy egészségkárosodásból eredő károkért, valamint a szándékosságból vagy vétkes hanyagságból eredő károkért a törvényes rendelkezések értelmében korlátlanul felel.
A lényeges szerződéses kötelezettségek (sarkalatos kötelezettségek) enyhén hanyag megszegéséből eredő egyéb károkért a SUPERFLY AIR SPORTS kárfelelőssége az ilyen típusú szerződésekhez tipikusan kapcsolódó ésszerűen előrelátható károkra korlátozódik. A lényeges szerződéses kötelezettségek azok a kötelezettségek, amelyeknek a megszegése a szerződés célját veszélyezteti, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítését az első helyen lehetővé teszi, és amelyekre a vevők rendszerint támaszkodnak.
A kötelezettségek hanyag megszegésén alapuló további kárfelelősség kizárt.
A kárfelelősség korlátozása a SUPERFLY AIR SPORTS személyzetének, ügynökeinek, jogi képviselőinek és szerveinek személyes kárfelelősségére is kiterjed.

BIRTOKON BELÜLI JOGOK

A területen a SUPERFLY AIR SPORTS van birtokon belül. A SUPERFLY AIR SPORTS jogosult bárkit kiutasítani, számukra a területre történő belépést megtiltani, vagy a birtokon belüli jogaival összhangban egyéb megfelelő módon intézkedni. A látogatók kiutasíthatók különösen akkor, ha más látogatókat zaklatnak, vagy ha a felhasználókra vonatkozó feltételeket vagy szabályokat más módon ismétlődően vagy jelentősen megszegik.

VISSZAVONÁS

Minden fogyasztó rendelkezik a visszavonás jogával (Német Polgári Törvénykönyv 13. paragrafusa). A fogyasztó egy olyan természetes személy, aki magáncélból, és nem valamely kereskedelmi vagy egyéni vállalkozóként végzett tevékenység céljából vesz részt egy jogügyletben.
A valamely konkrét napra vagy időszakra ütemezett szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó jegyvásárlásra vonatkozó szerződésekre a visszavonás joga nem vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a szerződéstől való elállás vagy a termék két héten belüli visszavitelének joga ezekre nem érvényes (§ Német Polgári Törvénykönyv <121/> 312g paragrafus (2) bekezdés 9. pont).
Felhívjuk tehát a figyelmet arra, hogy a következő elállási jog olyan Alap, Csúcs és Ajándékkártyák online bolton keresztül történő vásárlására vonatkozik, amelyek nem csak egy konkrét napra érvényesek.
Elállási feltételek

ELÁLLÁS JOGA

Önnek joga van 14 napon belül indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási időszak 14 nap, ami a szerződés megkötésének napján indul..

Az elállási joga érvényesítése érdekében tájékoztatnia kell minket, a Superfly Hungary Kft. (cím: 1133 Budapest (Hungary) // Süllő u. 8, MAIL: budapest@superfly.eu) egy egyértelmű nyilatkozattal (például postai úton vagy telefaxon vagy elektronikus levélben) arról a döntéséről, hogy ettől a szerződéstől eláll.

Az elállási idő betartásához elegendő, ha az elállási jog érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatát a határidő vége előtt elküldi.

ELÁLLÁS KÖVETKEZMÉNYEI

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, akkor nekünk haladéktalanul, az elállási nyilatkozat beérkezésétől számított 14 napon belül vissza kell fizetnünk Önnek minden Öntől kapott fizetséget, a szállítási költségeket is beleértve (az olyan többletköltségek kivételével, amelyek azért merültek fel, mert Ön a leggazdaságosabb szállítási módtól eltérő szállítási lehetőséget választott). A visszatérítéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, mint amit Ön az eredeti ügylethez használt, hacsak kifejezetten másban nem állapodtunk meg, és ezért a visszatérítésért semmilyen körülmények között sem számítunk fel díjat.

Ha azt kérte, hogy a szolgáltatás már az elállási határidő letelte előtt megkezdődjön, akkor Ön a szerződéstől történő elállási nyilatkozatának időpontjáig már teljesített szolgáltatásoknak a szerződés által érintett szolgáltatások teljes összegéhez viszonyított arányának megfelelő pénzösszeget tartozik nekünk fizetni.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

It is also known as the Német Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak, az ENSZ értékesítési joga és a nemzetközi kötelmi jog kizárásával.
A teljesítés helye és a kizárólagos illetőség a SUPERFLY AIR SPORTS székhelye.
Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, aa teljes szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. Az érvénytelen rendelkezést a felek egy olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely az érvénytelen rendelkezés gazdasági szándékához a legközelebb esik.